Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

“Zəfərdən bu günə” informasiya bülleteni işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə gedən dirçəliş prosesi ilə bağlı rəsmi xronikanı özündə əks etdirir.

Azərbaycan, rus, ingilis və ispan dili olmaqla 4 dildə nəşr edilən bülletenin hər sayı 6 aylıq dövrü əhatə edir və ildə 2 dəfə – yanvar və iyul aylarında işıq üzü görür.